Vzdelávacie programy v sociálnych službách

Štandardy kvality poskytovanej sociálnej služby

Na webstránke pilne pracujeme :-)

Základné ľudské práva a slobody

Na webstránke pilne pracujeme :-)

Individuálne plánovanie & Využívanie myšlienkových máp v individuálnom plánovaní

Na webstránke pilne pracujeme :-)

Príprava na inšpekciu kvality

  • Chcete poznať skutočný stav plnenia štandardov kvality?
  • Chcete vedieť, čo a ako zlepšiť?
  • Chcete byť pripravený na inšpekciu v sociálnych veciach?

Kontakt

 
Adresa

Osuského 26

Bratislava

851 03

Slovensko

 
Email
 
Telefón